KĀPA 2020 2021
ORIENTĒŠANĀS
TRĪSDIENAS

Pieteikšanās

Būtisks paziņojums visiem Kāpas 2020 dalībniekiem

Pēc nopietnām diskusijām par Kāpas 3-dienu norisi 2020.gadā, esam nolēmuši, pārcelt šīs Baltijā lielākās orientēšanās sacensības uz 2021.gada 2. līdz 4.jūliju nemainot norises vietu!

Šāds lēmums skaidrojams ar publiski izskanējušo informāciju par turpmākiem publiskas pulcēšanās ierobežojumiem visas vasaras garumā un apzināmies, ka šāda mēroga pasākumu visticamāk nespēsim sarīkot tieši šo ierobežojumu dēļ!

Tai pat laikā mēs kā KĀPA Orientēšanās klubs apņemamies arī visu atlikušo pandēmijas laiku ikvienam nodrošināt iespējas bez maksas izkustēties plānojot skaistas orientēšanās distances mūsu kartēs un pie pirmās iespējas šogad sarīkosim mazāka mēroga sacensības saskaņā ar spēkā esošajiem ierobežojumiem!

Ļoti atvainojamies visiem par šīm izmaiņām mums neietekmējamu apstākļu dēļ!

Visus esošos pieteikumus pēc noklusējuma pārceļam uz 2021.gadu, bet apzinoties saspringto finanšu situāciju, ikvienam dalībniekam esam gatavi atgriezt dalības maksu pēc šāda pieprasījuma saņemšanas bez jebkādām sankcijām!

1. BIĻETENS

KĀPA 2020
XXXIV ORIENTĒŠANĀS TRĪSDIENAS
26.06.-28.06.2020. Ludzas novads
Sacensību centrs "Porkaļos", Pildas pag. Ludzas novads
27.06. - IOF elites ranga sacensības vidējā distancē(WRE)
Organizē: OK Kāpa sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un LOF

SACENSĪBU PROGRAMMA

Trīs dienu individuālās sacensības

26.jūnijs plkst. 14.00 starts saīsinātā garajā distancē viesu nama "Kazupes" apkārtnē

27.jūnijs plkst. 10.30 starts vidējā distancē "Porkaļu" apkārtnē (M21E un W21E- WRE)

28.jūnijs plkst. 10.00 garā distance "Porkaļu" apkārtnē

APVIDUS

Apvidus izvietots starp daudziem dažāda izmēra un formas ezeriem 80% priežu mežs dažādos vecumos, arī jaunaudzes. Caurejamība dažāda, bet maz apvidus, kur pēc mežu kopšanas darbiem būtu jālieto OS karšu simbols Nr407. Reljefs piesātināts ar dažādām vidēji lielām reljefa formām.

Karšu mērogs visām dienām 1:10000 vai 1:7500 (MW65 un vecākiem - 1:7500), Augstumlīknes visās dienās ik pēc 2.5m

Sprinta sacensībās kartes mērogs 1:5 000, augstumlīknes ik pēc 2,5 m

AIZLIEGTĀ ZONA

KAPA 2020 EMBARGOED AREA

ELEKTRONISKĀ ATZĪMĒŠANĀS

Visām grupām atzīmēšanās ar SPORTident. Dalībniekiem, kuriem nav savas SPORTident kartes, tās tiks izīrētas. SPORTident kartes īre 5.00 EUR (2 EUR par dienu). DIR grupām 2 EUR par dienu. Par pazaudētu vai sabojātu īrēto SPORTident karti dalībniekiem jākompensē organizatoriem kartes vērtība.

Finiša rajonā iespējams izmēģināt atzīmēšanos ar SPORTident.

Dalībniekam jāveic distance ar tādu SPORTident karti, ar kādu numuru tā reģistrēta starta protokolā. Lūdzam nesajaukt SPORTident kartes, pretējā gadījumā jūs var diskvalificēt. Problēmu gadījumā nekavējoties griezties sacensību sekretariātā.

SACENSĪBU GRUPAS UN DISTANČU PARAMETRI

Sacensību dalībnieki paši atbild par savu fizisko sagatavotību un spējām veikt atbilstošu distanci un veselības stāvokli. (2.sacensību diena - vidējā distance)

vīrieši km sievietes km dzimš. g
M21E6,0 - 13,0 W21E5,0 - 8,5 - 1999
M8*1,5 - 2,5 W8*1,5 - 2,5 2012 -
M10*1,5 - 2,5 W10*1,5 - 2,5 2010 -
M12*2,0 - 2,8 W12*2,0 - 2,8 2008 -
M122,5 - 2,8 W122,0 - 2,5 2008 -
M14L4,0 - 5,0 W14L3,0 - 4,0 2006 -
M14**3,0 W14**2,0 - 2,5 2006 -
M16L5,0 - 6,0 W16L3,5 - 4,5 2004 -
M16**4,5 - 5,0 W16**3,0 - 4,0 2004 -
M186,5 - 7,5 W184,5 - 5,0 2002 -
M207,5 - 9,0 W205,0 - 5,5 2000 -
M21L7,5 - 9,0 W21L5,0 - 6,0 - 1999
M21S5,5 - 6,5 W21S3,5 - 4,5 - 1999
M21 vieglā**4,0 - 5,0 W21 vieglā**3,5 - 1999
M35L7,5 - 9,0 W35L5,0 - 1985
M35S5,0 - 6,0 W35S4,0 - 1985
M40L6,5 - 8,0 W40L4,5 - 5,0 - 1980
M40S5,0 - 6,0 W40S3,5 - 4,0 - 1980
M45L5,5 - 6,5 W45L4,5 - 5,0 - 1975
M45S4,5 - 5,5 W45S3,5 - 4,0 - 1975
M50L6,0 - 7,0 W50L4,5 - 5,0 - 1970
M50S4,5 - 5,5 W50S3,5 - 4,0 - 1970
M555,0 W554,5 - 1965
M604,5 W604,0 - 1960
M654,5 W653,5 - 1955
M704,5 W703,5 - 1950
M753,5 W753,0 - 1945
M803,2 W802,8 - 1940


Atklātās grupas DIR 1** 2,0 - 2,5 km
DIR 2 4,0 - 4,5 km
DIR 3** 5,5 - 6,0 km
DIR 4 7,0 - 7,5 km
OPEN-100 100 kg un vairāk 4,5 km

Nepieciešamības gadījumā var tikt izveidotas arī grupas M85, W85 (ja pieteiksies vismaz 3 dalībnieki ar atbilstošu vecumu).

Visiem pieaugušajiem iesācējiem paredzētas grupas M21 vieglā**, W21 vieglā** (šajās iesācēju grupās iespējams startēt arī jauniešiem, kas dzimuši 2003.gadā un agrāk, maksājot dalībnieka atbilstošās vecuma grupas dalības maksu)

Atklātajās grupās DIR 1 - DIR 4 (pieteikšanās uz vietas) dalībnieks pats neatkarīgi no vecuma izvēlas distances garumu.

Distanču garumi doti aptuveni - tie atkarībā no sacensību apvidus, katrai dienai būs norādīti programmā. Kontrollaiks katrai distancei 120 min

W8*, M8*, W10*, M10*, W12*, M12* – marķētā distance,- tās ir pavēles distances izmantojot marķējumu. Atzīmēšanās ar SPORTident, kontrolpunktu iziešanas secībā. Dabā nomarķētā distance un KP iezīmēti kartē iziešanas secībā. Dalībnieki drīkst veikt distanci pa marķējumu vai arī izvēlēties citu, īsāku ceļu bez marķējuma. Grupām W8* un M8* par galveno balvu cīnās tie dalībnieki, kas skrien bez vecāku pavadības. Dalībnieki, kas vismaz vienu no dienām ir skrējuši vecāku pavadībā tiek iekļauti atsevišķās grupās "W8* ar vecākiem" un "M8* ar vecākiem". Grupās M8* un W8* jaunajiem skrējējiem netiek piešķira diskvalifikācija - par nepareizu/trūkstošu atzīmi dalībnieku laikam tiek pieskaitītas 60 minūtes. Tas rezultātos šos dalībniekus ierindo aiz tiem, kas atzīmējušies pareizi. Grupām W8*, M8*, W10*, M10* kontrolpunkti atrodas tieši uz marķējuma, grupām W12*, M12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie marķējuma (līdz 150 m attālumā).

Pieņemtie apzīmējumi:
 • * - marķētā distance
 • ** - tehniski vieglas distances
 • S - īsā distance
 • L - garā distance
 • vieglā - vieglā distance

APBALVOŠANA

Dienu uzvarētāji saņem balvas. M21E un W21E grupās kopvērtējumā apbalvo 1. –6. vietu ieguvējus. Informācija par apbalvojamo skaitu kopvērtējumā pārējās grupās tiks dota 27.jūnijā sacensību centrā.

Sacensību noslēgumā – dalībnieku numuru loterija.

Kolektīvās balvas. Tās saņems spēcīgākie orientēšanās klubi un ģimenes. Šajos vērtējumos katra dalībnieka vērtējums tiek mērīts pēc punktu sistēmas. Punkti katram kolektīva dalībniekam tiek aprēķināti dalot 1.vietas uzvarētāja laiku ar attiecīgā dalībnieka laiku. 1.vietas ieguvējs saņem 1000 punktus. Piemēram, ja dalībnieks veicis distanci divreiz lēnāk kā grupas uzvarētājs, viņš saņem 500 punktus. Rezultāti no grupām M/W8* ar vecākiem kā arī M/W21 vieglā** tiek reizināti ar koeficientu 0,5. Rezultāti no DIR grupām netiek iekļauti šajos vērtējumos.

SERVISS

Sacensību laikā nodrošināsim:

 • Rezultātus tiešsaistē - http://live.kapa.lv
 • Mazuļu aprūpi, varēs izmantot bērnudārzu atsevišķo dienu sacensību centros (no 2 gadu vecuma).
 • Siltās dušas dienu centros
 • Bufetes sacensību centrā

PIETEIKUMI

Pieteikumu iesūtīšanai un maksājumiem noteikti 3 termiņi (Cena par visām trīs dienām / Cena par dienu):

  līdz 2020. gada 1.maijam no 2.maija līdz 2.jūnijam no 3.jūnija līdz 14. jūnijam
MW 8-10 7 EUR / 3 EUR 9 EUR / 4 EUR 12 EUR / 5 EUR
MW12-14 12 EUR / 5 EUR 14 EUR / 6 EUR 18 EUR / 7 EUR
MW16-20 18 EUR / 7 EUR 22 EUR / 9 EUR 28 EUR / 12 EUR
MW21 vieglā 35 EUR / 14 EUR 35 EUR / 14 EUR 45 EUR / 18 EUR
MW60 u.v. 22 EUR / 9 EUR 28 EUR / 11 EUR 35 EUR / 14 EUR
Pārējiem 35 EUR / 14 EUR 45 EUR / 18 EUR 55 EUR / 21 EUR
OPEN 100 dalības maksa pēc vecuma grupas

Dalības maksa jāsamaksā pieteikuma iesniegšanas termiņā. Pieteikums tiek uzskatīts kā garantija dalības maksai.

Piesakoties pēc 18.jūnija, dalības maksa + 50%, pārreģistrācija no grupas uz grupu (tikai līdz 22.06.2020.) + 7 EUR, ja ir vakances.

Līdz 2.jūnijam pieteikušajiem dalībniekiem ir iespēja atsaukt startu, dalības maksa tiek atgriezta, no 2020.gada 3.jūnija pieteikušajiem un nestartējošiem dalības maksa netiek atgriezta.

 • Online pieteikšanās (atvērta no 2019.g. 1.decembra; pieteikums stājas spēkā pēc dalības maksas saņemšanas).
 • Ģimenēm, kas startē vismaz 3 cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz 2 ir jaunieši (startē grupās MW8 līdz MW18), 20% atlaide, ievērojot dalības maksas attiecīgo termiņu. (Atlaide pienākas bērniem <=18 gadiem, tēvam un mātei)
 • DIR 1 - DIR 4 pieteikšanās un samaksa attiecīgās dienas sacensību centrā. Jauniešiem līdz MW20 - 7,00 EUR par dienu, MW60 un vecākiem - 9,00 EUR par dienu, pārējiem - 14,00 EUR par dienu.
 • Vieglās automašīnas caurlaide - 3,00 EUR (dod iespēju iebraukt sacensību centrā un visu dienu sacensību centros).
 • Autobusa caurlaide - 7,00 EUR. Mikroautobusa (līdz 10 pers.) - 4,00 EUR

Norēķinu konts:
Biedrība, Orientēšanās klubs "KĀPA"
Reģ. Nr 40008021994
O.Vācieša ielā 24-7, Carnikava, LV–2163

A/S "SWEDBANK"
LV93HABA0551032772606
S.W.I.F.T. HABALV22